By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Dette er oss

Vår visjon er å skape rom som mennesker trives i, tilpasset miljøet de bor i og som setter gode rammer for kreativitet og samarbeid. Vi har en lang historie som strekker seg helt tilbake til 1981. Vårt team består av seks arkitekter, én ingeniør og én arealplanlegger.

Dette er oss

Vi har vært her lenge, faktisk helt siden 1981. I våre nye lokaler i Stavanger har vi spektakulær panoramautsikt over hele byen.
Vi er 8 medarbeidere som brenner for faget, og for hverandre.

Arkitektur er historier fortalt over tid. Menneskene som bruker, lever og jobber i byggene, er med å utvikle historien videre.

Vi tenker på hvordan mennesker beveger seg, føler og samhandler i de ulike miljøene vi utformer. Vi er opptatt av å balansere form og funksjon, estetikk og ergonomi, visjon og virkelighet. Vi leverer ikke bare bygninger, men opplevelser.

Vi er et godt sammensveiset arkitektkontor, der vi alle er lagspillere og bistår hverandre med vår spesialkompetanse og unike erfaringer. Når det er godt miljø og god stemningen på kontoret, smitter det også over på arbeidet.

Som arkitekter er vi fleksible og løsningsorienterte

Mye av vår suksess kan forklares i at vi legger stor vekt på et godt samarbeidsklima, både inne på kontoret og ute blant samarbeidspartnere, byggherre og kunder. Vi strekker oss langt for at prosjektene vi er involvert i skal lande på gode løsninger.