By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Vi er arkitekter som har et bredt spekter av erfaring og kompetanse innen ulike typer byggeprosjekter. Vi har vært involvert i planlegging, utforming og oppfølging av reguleringsarbeider, nærings- og kontorbygg, skole, barnehage og helsebyggbolig, sportskompleks og boligbygg. Vi har en helhetlig tilnærming til arkitektur, der vi tar hensyn til både estetikk, funksjonalitet, miljø og økonomi. Vi er opptatt av å skape bygg som er tilpasset brukernes behov og ønsker. Vi er arkitekter som jobber for å skape gode rom for mennesker.
Vi leverer mer enn bare bygninger. Vi skaper rom som mennesker trives i, og som setter rammer for gode opplevelser tilpasset byggets formål.
JoB Arkitekter ble først etablert i Stavanger som et avdelingskontor for Landsverk AS i 1981. Arnhild Blychert og Jan Jakobsen drev Stavangerkontoret, og gikk ut fra Landsverk i 1992. Navnet ble endret til Arkitektkontoret JoB i 1993. Bakgrunnen for navnet var grunnleggernes etternavn, samt ordspill på ordet “jobb”. 
Å omfavne teknologiske fremskritt og samfunnsendringer er avgjørende for veien videre og kvaliteten på løsningene vi leverer. Teknologien gir oss muligheter til å skape løsninger som er både miljøvennlige og funksjonelle, men det krever også at vi er villige til å utfordre det etablerte og tenke nytt. Som arkitekter har vi et ansvar for å utforme bygninger og rom som bidrar til et bedre samfunn, både for nåværende og kommende generasjoner. Det betyr at vi må være nysgjerrige og oppdaterte på ny teknologi, bærekraftige materialer og innovative byggeteknikker, og bruke dem til å skape banebrytende og tidløse arkitektoniske løsninger.