By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Ny barne og avlastningsbolig for Forsand Kommune med tre avlastningsrom og tre leiligheter.

Barneboligene er tilrettelagt for kortvarig avlastningsopphold og til langvarig opphold.

Byggets hovedmateriale er betongelementer. Disse er lokal produsert, og hver skive har blitt støpt i en del for å fremheve det arkitektoniske utrykket.

Byggets form tillater en mer privat leilighetsdel, samt et åpent fellesrom med stue og kjøkken. I denne delen finnes også eget sanserom, snoozel rom og musikkrom. Med untak av carport og tekniskrom er alt bygget på et plan.

Byggets form tillater en mer privat leilighetsdel, samt et åpent fellesrom med stue og kjøkken. I denne delen finnes også eget sanserom, snoozel rom og musikkrom. Med untak av carport og tekniskrom er alt bygget på et plan.

Forrige prosjekt

Det er ingen forrige prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Neste prosjekt

Det er ingen neste prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Oasen Skole, Strømme

Fredrikstad Arena

Nådlandsberget Enebolig

Kråhagen Bolig

Tryggheim Skole Strand

Kiwi Lundehaugen

Tielvene

Tangen Ytterst

Breigata 5

Varner Arena

Sporafjell Barnehage

Direktørens Høyde

Bergebakkane

Dragaberget

Sagen Brygge

DNB Arena

Sørbøhagene leiligheter

Vil du vite mer ?

Ønsker du en prat om et prosjekt eller er nysgjerrig på hvordan vi jobber. kontakt oss så tar vi en kaffe i våre trivelige lokaler med utsikt over byen