By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Tielvene var et utrolig interessant prosjekt å jobbe med. Geometrien på tak og arkitekturen ble veldig annerledes og litt utfordrende også, med tanke på detaljering.

Resultatet er et veldig gjenkjennelig bygg i Stavanger Øst.

Geometrien på tak og arkitekturen ble veldig annerledes og litt utfordrende også, med tanke på detaljering.

Mange av boligene har en flott utsikt enten utover byen eller utover Gandsfjorden. Prosjektet består av 38 leiligheter, fordelt på åtte etasjer, i størrelser fra 58 til 140 m2. De fleste av disse er gjennomlyste og de 4 største i toppetasjene har privat takterrasse med fantastisk utsikt.

Mange av boligene har en flott utsikt enten utover byen eller utover Gandsfjorden. Prosjektet består av 38 leiligheter, fordelt på åtte etasjer, i størrelser fra 58 til 140 m2. De fleste av disse er gjennomlyste og de 4 største i toppetasjene har privat takterrasse med fantastisk utsikt.

Prosjektet er utført i full BIM prosjektering med tett samarbeid mellom alle konsulenter.

Valg av materialer og detaljering var en spennende utfordring påTielvene, pga. den litt særpreget form. Det ble valgt båndtekking, som etomkransende materiale og det var viktig at overgang mellom tak og vegg, skullebli så glidende som mulig.

Forrige prosjekt

Det er ingen forrige prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Neste prosjekt

Det er ingen neste prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Oasen Skole, Strømme

Fredrikstad Arena

Nådlandsberget Enebolig

Kråhagen Bolig

Tryggheim Skole Strand

Kiwi Lundehaugen

Tielvene

Tangen Ytterst

Breigata 5

Varner Arena

Sporafjell Barnehage

Direktørens Høyde

Bergebakkane

Dragaberget

Sagen Brygge

DNB Arena

Sørbøhagene leiligheter

Vil du vite mer ?

Ønsker du en prat om et prosjekt eller er nysgjerrig på hvordan vi jobber. kontakt oss så tar vi en kaffe i våre trivelige lokaler med utsikt over byen