By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

To nye eneboliger som har funnet sin plass på en utfordrende og skrånende tomt på Gausel. Tomten på Gausel presenterte seg som en unik utfordring med betydelige høydeforskjeller fra sør til nord og øst til vest, i tillegg til strenge reguleringer når det kom til byggehøyder. 

Dette området flommer over av naturlig lys takket være store glassflater og terrassedører som knytter innendørs og utendørs sammen.

Vår løsning var å legge boligene i en øst-vest retning, som ikke bare sikret optimal utnyttelse av terrenget, men også ivaretok de fantastiske solforholdene og den enestående utsikten. 

Vår løsning var å legge boligene i en øst-vest retning, som ikke bare sikret optimal utnyttelse av terrenget, men også ivaretok de fantastiske solforholdene og den enestående utsikten. 

For å maksimere direkte kontakt med terrenget, har vi implementert en planløsning som gir tilgang til både første og andre etasje. Boligen som fronter eiendommen, ble planlagt en hel etasje lavere for å bevare sollyset og utsikten til boligen bak. 

I andre etasje finner man hjertet av boligen, med en åpen planløsning som binder sammen stue og kjøkken. Dette området flommer over av naturlig lys takket være store glassflater og terrassedører som knytter innendørs og utendørs sammen. Privatlivet er nøye ivaretatt, med soverom, bad og toalett plassert i en mer avsidesliggende del av boligen. 

I første etasje har vi skapt fleksibilitet ved å inkludere ekstra soverom og en hybel som kan leies ut. Hovedinngangen er her, med en praktisk innvendig adkomst til vaskerommet og garasjen. Denne etasjen gir også mulighet for flere bruksområder, fra utleiehybel til ekstra stue- og soverom. Denne tilpasningsdyktige boligen gir rom for ulike livsfaser, fra småbarnsfamilier til travle ungdomshjem.  

Forrige prosjekt

Det er ingen forrige prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Neste prosjekt

Det er ingen neste prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Oasen Skole, Strømme

Fredrikstad Arena

Nådlandsberget Enebolig

Kråhagen Bolig

Tryggheim Skole Strand

Kiwi Lundehaugen

Tielvene

Tangen Ytterst

Breigata 5

Varner Arena

Sporafjell Barnehage

Direktørens Høyde

Bergebakkane

Dragaberget

Sagen Brygge

DNB Arena

Sørbøhagene leiligheter

Vil du vite mer ?

Ønsker du en prat om et prosjekt eller er nysgjerrig på hvordan vi jobber. kontakt oss så tar vi en kaffe i våre trivelige lokaler med utsikt over byen