By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Arena Fredrikstad prosjektet er en del av en større konkurranse, utført i samarbeid med Henning Larsen Architects, Plus Arkitektur og COWI.

Vårt bidrag i prosjektet var å utforme Arena Fredrikstad og en mindre tilstøtende treningsbane. Utformingen bygger på erfaringer gjort gjennom vårt arbeide med DNB Arena i Stavanger og Varner Arena i Risenga. Konseptet til arenaen er utformet som en event arena A med plass til 4000+ tilskuere.

I arbeidet vårt med slike prosjekter, har vi stort fokus på å optimalisere flyten – både for tilskuer og for de som jobber i arenaen.

Bygg som Fredrikstad Arena er jo plasser hvor folk møtes og opplever –en «storstua

Vi har i utformingen av disse bygg mye fokus på hvordan byggene er med til å forsterke og underbygge den opplevelse som bygget danner ramme for. 

Vi har i utformingen av disse bygg mye fokus på hvordan byggene er med til å forsterke og underbygge den opplevelse som bygget danner ramme for. 

For å få en sammenheng til den øvrige bebyggelse i konkurransen, var Henning Larsen Architects med å utarbeidet fasadekonseptet. Her er tanken at den hvite ramme, skal samle hallen og alle dens funksjoner i et enkelt sterkt grep. Fasaden består av et galvanisert stålstativ med en bakenliggende LED-belysning som også skal fungere som infoskjerm. Bak denne fasade ligger selve klimaskallet, bestående av Paroc-paneler – en sandwhich vegg bestående av isolasjon mellom stålplater.

Forrige prosjekt

Det er ingen forrige prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Neste prosjekt

Det er ingen neste prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Oasen Skole, Strømme

Fredrikstad Arena

Nådlandsberget Enebolig

Kråhagen Bolig

Tryggheim Skole Strand

Kiwi Lundehaugen

Tielvene

Tangen Ytterst

Breigata 5

Varner Arena

Sporafjell Barnehage

Direktørens Høyde

Bergebakkane

Dragaberget

Sagen Brygge

DNB Arena

Sørbøhagene leiligheter

Vil du vite mer ?

Ønsker du en prat om et prosjekt eller er nysgjerrig på hvordan vi jobber. kontakt oss så tar vi en kaffe i våre trivelige lokaler med utsikt over byen