By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

I Sørbøhagane prosjektet var fokus å bygge bolig på eldres premisser. Sluttproduktet ble et fireetasjes bygg med totalt 45 leiligheter på 56-110m2.  Det er i tillegg satt av areal til fellesrom, sosiale soner og gjesterom. Når beboere får besøk, kan de tilby overnatting på eget «hotell» på et av byggets gjesterom.  


En god planløsning som skal fungere i livetes ulike faser har vært et sentralt tema.

De markante teglrammene er et vesentlig arkitektonisk element i fasaden. Det er med å gi et utrykk for kvalitet og robusthet. Det er i samtidig med å bryte volumene opp, og gi fasadene et variert fasadeforløp. Foruten tegl, kjennetegnes særlig sørvest fasaden av store vindusparti, som er med å gi optimale utnyttelse av dagslys og kveldsolen fra vest.

I direkte forlengelse av de primære oppholdsrommene, kommer private balkonger og gir en sømløs overgang mellom ute og inne.

De markante teglrammene er et vesentlig arkitektonisk element i fasaden. Det er med å gi et utrykk for kvalitet og robusthet. Det er i samtidig med å bryte volumene opp, og gi fasadene et variert fasadeforløp. Foruten tegl, kjennetegnes særlig sørvest fasaden av store vindusparti, som er med å gi optimale utnyttelse av dagslys og kveldsolen fra vest.

I direkte forlengelse av de primære oppholdsrommene, kommer private balkonger og gir en sømløs overgang mellom ute og inne.

Leilighetene er planlagt for voksne mennesker som skal ha muligheten til å bo lengst mulig hjemme. Leilighetene er spesialtilpasset med velferdsteknologi som gjør at beboerne selv kan styre lys og varme via mobil. Det er i tillegg mulig for beboerne å enkelt bli tilknyttet kommunens service ordninger.

Forrige prosjekt

Det er ingen forrige prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Neste prosjekt

Det er ingen neste prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Oasen Skole, Strømme

Fredrikstad Arena

Nådlandsberget Enebolig

Kråhagen Bolig

Tryggheim Skole Strand

Kiwi Lundehaugen

Tielvene

Tangen Ytterst

Breigata 5

Varner Arena

Sporafjell Barnehage

Direktørens Høyde

Bergebakkane

Dragaberget

Sagen Brygge

DNB Arena

Sørbøhagene leiligheter

Vil du vite mer ?

Ønsker du en prat om et prosjekt eller er nysgjerrig på hvordan vi jobber. kontakt oss så tar vi en kaffe i våre trivelige lokaler med utsikt over byen