By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Prosjektet var en design/build konkurranse vi vant i samarbeid med Backe Bygg ( tidligere Kruse Smith). Hovedfokuset var å skape en barnehage med gode funksjonelle løsninger, en kompakt og energieffektiv bygningskropp, som skal kunne drives med tilnærmet nullenergi. Barnehagens tomt er skrånende mot sør, og adkomst til tomten er plassert mot nord. Tomten strekker seg nesten to hundre meter fra øst til vest og danner med det grunnlaget for et spennende uteområde med muligheter for en kombinasjon av opparbeidede soner og naturlige lekeområder. Her kan grovmotorikken virkelig få prøvd seg.

Den nye barnehagen på Klepp vil være tett på selvforsynt med energi, som hentes fra eget solcelleanlegg. Barnehagen skal i tillegg leveres med 40 prosent redusert klimagassutslipp, målt mot referansebygg. Det løses gjennom blant annet bruk av lavkarbonbetong, energibrønner og fossilfri byggeplass.

Forrige prosjekt

Det er ingen forrige prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Neste prosjekt

Det er ingen neste prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Oasen Skole, Strømme

Fredrikstad Arena

Nådlandsberget Enebolig

Kråhagen Bolig

Tryggheim Skole Strand

Kiwi Lundehaugen

Tielvene

Tangen Ytterst

Breigata 5

Varner Arena

Sporafjell Barnehage

Direktørens Høyde

Bergebakkane

Dragaberget

Sagen Brygge

DNB Arena

Sørbøhagene leiligheter

Vil du vite mer ?

Ønsker du en prat om et prosjekt eller er nysgjerrig på hvordan vi jobber. kontakt oss så tar vi en kaffe i våre trivelige lokaler med utsikt over byen