By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Boligene i Direktørens Høyde ligger organisert i tre separate terrasserte bygg med i alt 54 boenheter.. Alle tre byggene forholder seg til en felles adkomstgate og parkeringskjeller som gir en funksjonell og godt organisert plassering på tomta. I tillegg har hvert byggetrinn, eller bygg, sin egen inngang fra bakkanten. Denne veien leder ut på en gangvei som kobles opp mot Jørpeland sentrum for å gi beboerne en flott og rolig, trinnfri adkomstvei til sentrumsnære funksjoner og parkdraget nedenfor Jonsokberget.

Prosjektet skal fremstå attraktivt og eksklusivt, samtidig som det skal oppleves som varig, vakkert og tidløst

Bokvalitet er knyttet til tilgang på lys og visuell sammenheng mellom ute og inne. Det har derfor vært en viktig strategi å utvikle boliger med mye fasadeareal, store balkonger og mulighet for mer vinduer enn i prosjekter det er naturlig å sammenligne med. Dette er løst ved å ha få boliger pr. etasje og slik at alle har fasade mot sørvest.

Bokvalitet er knyttet til tilgang på lys og visuell sammenheng mellom ute og inne. Det har derfor vært en viktig strategi å utvikle boliger med mye fasadeareal, store balkonger og mulighet for mer vinduer enn i prosjekter det er naturlig å sammenligne med. Dette er løst ved å ha få boliger pr. etasje og slik at alle har fasade mot sørvest.

Forrige prosjekt

Det er ingen forrige prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Neste prosjekt

Det er ingen neste prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Oasen Skole, Strømme

Fredrikstad Arena

Nådlandsberget Enebolig

Kråhagen Bolig

Tryggheim Skole Strand

Kiwi Lundehaugen

Tielvene

Tangen Ytterst

Breigata 5

Varner Arena

Sporafjell Barnehage

Direktørens Høyde

Bergebakkane

Dragaberget

Sagen Brygge

DNB Arena

Sørbøhagene leiligheter

Vil du vite mer ?

Ønsker du en prat om et prosjekt eller er nysgjerrig på hvordan vi jobber. kontakt oss så tar vi en kaffe i våre trivelige lokaler med utsikt over byen