By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Oasen Skole Strømme er ligger i flotte, naturskjønne omgivelser i Strømme. Bygget huser både barne- og ungdomsskole funksjoner, og er 1. trinn av en større utbygging. Skolen er planlagt for at skulle være mest mulig areal-effektiv samtidig med rommene skal oppleves gode, romslige og lyse. Selve bygningskroppen er derfor veldig kompakt – men med store vertikale vindu, for å få dagslys langt inn i rommene. 

Over hovedinngangen mot sør, og inngangene mot skolegården har bygget store overbygninger, for å gi le når det trengs. I 3. etasjen fungerer disse overbygninger som takterrasse, med utgang fra lærernes pauserom.

I 1. etasjen er det ogsåbrukt mørke fasadeplater. Dette fordi bygget er mer utsatt i dette område,samtidig med at dette grepet er med til å bryte bygget litt ned. Inne ioverbygningene er det brukt litt mer fargerike plater for å gi litt mer liv ifasaden, samtidig med at fargene klart er med til å signalisere inngang.

I 1. etasjen er det ogsåbrukt mørke fasadeplater. Dette fordi bygget er mer utsatt i dette område,samtidig med at dette grepet er med til å bryte bygget litt ned. Inne ioverbygningene er det brukt litt mer fargerike plater for å gi litt mer liv ifasaden, samtidig med at fargene klart er med til å signalisere inngang.

Fasadene på bygget består av primært av stående, jern-vitrol-behandlet kledning, som med tiden vil grånes noes. Denne brytes av vertikale vinduer, med sorte fasadeplater, som er med til å gi et spil i fasaden.

Forrige prosjekt

Det er ingen forrige prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Neste prosjekt

Det er ingen neste prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Oasen Skole, Strømme

Fredrikstad Arena

Nådlandsberget Enebolig

Kråhagen Bolig

Tryggheim Skole Strand

Kiwi Lundehaugen

Tielvene

Tangen Ytterst

Breigata 5

Varner Arena

Sporafjell Barnehage

Direktørens Høyde

Bergebakkane

Dragaberget

Sagen Brygge

DNB Arena

Sørbøhagene leiligheter

Vil du vite mer ?

Ønsker du en prat om et prosjekt eller er nysgjerrig på hvordan vi jobber. kontakt oss så tar vi en kaffe i våre trivelige lokaler med utsikt over byen