By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Tryggheim Strand er en nybygd kristen grunnskole som ligger i Tau sentrum, et tettsted i Strand kommune. Skolen er tegnet av JoB arkitekter, som har vært med på hele prosessen fra planlegging og innspill til utforming av reguleringsplan til ferdigstillelse. Skolen har plass til 200 elever fra 1. til 10. trinn, og har et areal på 3500 m2 fordelt på tre plan.

I prosjekt for barn vil vi at de skal kunne påvirke, leke eller være del av arkitekturen. (Under en trapp, i en vinduskarm).

Skolens arkitektur er preget av en moderne og funksjonell stil, som skaper et lyst og innbydende læringsmiljø. Bygget er formet som en T, som definerer ulike soner i skolegården. Det grønne friområdet mot vest blir som en forlengelse av skolegården, og inviterer til lek i naturen.

Skolens arkitektur er preget av en moderne og funksjonell stil, som skaper et lyst og innbydende læringsmiljø. Bygget er formet som en T, som definerer ulike soner i skolegården. Det grønne friområdet mot vest blir som en forlengelse av skolegården, og inviterer til lek i naturen.

I hjerte av bygget finnes det et stort amfi, som fungerer som et samlingspunkt for hele skolen. Toppen av amfiet har direkte tilknytning til kantinen og storkjøkkenet, og kan brukes til ulike arrangementer I bunnen er musikkrommet, som kan åpnes opp som en scene.

Skolen har også flere mindre rom som gir mulighet for variert undervisning og sosialt samvær. Mellom klasserommene finnes det bibliotekområder, der elevene kan lese, studere eller jobbe i grupper. Det finnes også sittenisjer, der elevene kan samles i mindre grupper eller ta en pause alene.

Tryggheim Strand er en skole som kombinerer kristne verdier med høy kvalitet på utdanning og arkitektur. Skolen er et resultat av et godt samarbeid mellom byggherre, arkitekt og entreprenør, og et stolt bidrag til lokalsamfunnet på Tau.

Forrige prosjekt

Det er ingen forrige prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Neste prosjekt

Det er ingen neste prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Oasen Skole, Strømme

Fredrikstad Arena

Nådlandsberget Enebolig

Kråhagen Bolig

Tryggheim Skole Strand

Kiwi Lundehaugen

Tielvene

Tangen Ytterst

Breigata 5

Varner Arena

Sporafjell Barnehage

Direktørens Høyde

Bergebakkane

Dragaberget

Sagen Brygge

DNB Arena

Sørbøhagene leiligheter

Vil du vite mer ?

Ønsker du en prat om et prosjekt eller er nysgjerrig på hvordan vi jobber. kontakt oss så tar vi en kaffe i våre trivelige lokaler med utsikt over byen