By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

På Risenga i Asker har en ny ishall reist seg, og dørene til den 18500m2 ishallen ble åpnet i januar 2022. Banen har samme størelse som den nord-amerikanske hockeyligaen NHL. Det er totalt plass til 3750 tilskuere i hallen fordelt på 3100 sitteplasser, 500 ståplasser og ca 150 plasser i restauranten. Maks tilskuer antall på samme tid er 2800. Under isflaten er en 7000m2 stor parkeringskjeller. Denne har blitt utformet i samspill med både entreprenør, byggherre og bruker. En samspillskontrakt ble inngått i 2018, og siden ble det holdt tett dialog til prosjektet sto ferdig.

I et bygg som ikke er helt A4, basert på erfaring, så vil jeg si at det å utvikle sammen og bli veldig godt kjent med bygget før det skal bygges, er et utrolig godt utgangspunkt for å komme i gang på en god måte

Bygget er konstruert i en kombinasjon med stedstøpte betongkonstruksjoner, prefab tribuneelement, samt stål konstruksjoner. Fasaden er kledd med en kombinasjon av treverk nederst og en buet fasade med perforerte aluminumsplater og store glassflater. Med tanke på bygningsfysisk er et komplekst bygg, med både horisontale og vertikale innvendige klimaskiller.

Bygget er konstruert i en kombinasjon med stedstøpte betongkonstruksjoner, prefab tribuneelement, samt stål konstruksjoner. Fasaden er kledd med en kombinasjon av treverk nederst og en buet fasade med perforerte aluminumsplater og store glassflater. Med tanke på bygningsfysisk er et komplekst bygg, med både horisontale og vertikale innvendige klimaskiller.

Forrige prosjekt

Det er ingen forrige prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Neste prosjekt

Det er ingen neste prosjekt
Tilbake til alle prosjekt

Oasen Skole, Strømme

Fredrikstad Arena

Nådlandsberget Enebolig

Kråhagen Bolig

Tryggheim Skole Strand

Kiwi Lundehaugen

Tielvene

Tangen Ytterst

Breigata 5

Varner Arena

Sporafjell Barnehage

Direktørens Høyde

Bergebakkane

Dragaberget

Sagen Brygge

DNB Arena

Sørbøhagene leiligheter

Vil du vite mer ?

Ønsker du en prat om et prosjekt eller er nysgjerrig på hvordan vi jobber. kontakt oss så tar vi en kaffe i våre trivelige lokaler med utsikt over byen